Info noutati

CURS FORMATOR- CLUJ / BUCURESTI / VALCEA

 • 24.09.2019
 • Ascendo
 • Anunturi

Tip program : SPECIALIZARE

Conditii de acces:  STUDII SUPERIOARE

Durta aproximativa curs: 4-5 SAPTAMANI / 180 ore, astfel 60 ore teoretice/ practice sustinute in sala de curs, iar 120 ore, studiu individual si activitati practice asistate de formator, inclusiv elaborarea unui portofoliu de lucrari corelate subtemelor de curs cu indrumarea  formatorului

 

Competente dobandite in urma  parcurgerii programului:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adultilor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profersioanala a adultilor
 • Respectarea eticii si a standardelor profesionale in formarea profesionala a adultilor
 • Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatii de formare profesionala a adultilor
 • Comunicarea si relationarea in procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului in echipa implicata in procesul de formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Organizarea activitatilor de formare
 • Proiectarea procesului de instruire
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activităţilor de formare teoretica
 • Realizarea activităţilor de formare practica
 • Gestionarea si administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala  a adultilor
 • Efectuarea evaluarii si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesionala a adultilor
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
 • Dezvoltarea personala continua a formatorului

 

Documente necesare pentru inscrierea la program:

·         copie CI

·         copie act studii ( licenta)

·         copie certificat casatorie (daca este cazul)

·         copie certificat nastere

 

La finalul cursului, in urma evaluarii, se vor acorda certificate de absolvire  recunoscute ANC, insotite de  suplimente descriptive in care sunt inscrise competentele dobandite.

Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Inapoi