Info noutati

CURS MAKE-UP RM. VALCEA

  • 17.09.2019
  • Ascendo
  • Anunturi


          TIP CURS: initiere

           DURATA: 2 luni

          Machiorul demonstrează competenţe privind executarea operaţiilor pregătitoare pentru machiaj, de gestionare a resurselor materiale necesare pentru derularea activităţilor, menţinerea relaţiilor cu clienţii şi fidelizarea acestora prin furnizarea de informaţii corecte şi servicii de calitate, identificarea şi promovarea produselor şi serviciilor noi de machiaj.
Machiorul dovedeşte de asemenea, capacităţi de aplicare permanentă a normelor igienico-sanitare la locul de muncă, a normelor de protecţie a muncii şi de PSI pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în activitate, de planificare judicioasă a activităţilor zilnice, de dezvoltare profesională permanentă în vederea practicării în condiţii optime a ocupaţiei, precum şi competenţe fundamentale de comunicare interpersonală şi lucru în echipă.

 Din temele stdiate in timpul cursului fac parte:

  • Executarea machiajelor de înfrumuseţare pentru diferite ocazii;

  • Executarea machiajului corector pentru camuflarea defectelor, precum şi pentru acordarea de asistenţă postmachiaj;

  • Executarea machiajelor în vederea realizării şedinţelor foto, filmărilor video şi de televiziune şi pentru prezentări de modă;

  • Planificarea activităţii în scopul realizării la timp şi în bune condiţii a sarcinilor de serviciu;

  • Identificarea şi promovarea gamelor noi de produse şi servicii;

  • Executarea machiajelor transformaţionale, etc.

La finalizarea programului, fiecare participant va obtine un certificat de absolvire recunoscut ANC, insotit de suplimentul descriptiv care contine competentele dobandite.

 

Inapoi