Info noutati

CURS DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE

 • 01.07.2018
 • Ascendo
 • Anunturi

OBIECTIVELE   EXPRIMATE  IN  COMPETENTE   PROFESIONALE  (conform cu standardele ocupationale ):

 • cunoaşterea şi utilizarea conceptelor şi proceselor specifice oricărei afaceri de la iniţiere până la obţinerea profitului, consolidarea şi sustenabilitatea afacerii;
 • iniţierea, derularea şi încetarea unei afaceri;
 • organizarea şi managementul resurselor, inclusiv cel al resurselor umane;
 • întocmirea  unui plan complet şi eficient de afaceri;
 • marketing-ul şi vânzarea necesare în derularea unei afaceri;
 • realizarea analizei financiare şi aplicarea instrumentelor economice specifice.

DURATA DE  PREGATIRE :  minim 30 ore

FORMELE  DE  ORGANIZARE  A  PROGRAMULUI   DE  FORMARE  : Curs, seminar  si stagiu de practica (alternind  orele de teorie cu ore de practica ).

Suportul de curs/manualul cursantului permite transmiterea cunoştinţelor de bază, conform tematicii de pregătire.

 1. Alte materiale: modele plan de afaceri/fise de lucru, etc
 2. Modul de asigurare a respectarii normelor de protectia muncii : conform normelor de protectie a muncii  departamentale, se va face instructaj periodic la locul de practica conform Legii nr.319/2006 si HG 1425/2006  cu modificarile si completarile ulterioare.

La finalul programului, in urma evaluarii se va elibera un certificat de absolvire cu recunoastere nationala.

Inapoi