Manager imbunatatiri procese – ASCENDO

CURS MANAGER IMBUNATATIRI PROCESE

Managerul îmbunătăţire procese are rolul de a gestiona un sistem organizat astfel încât
să permită abordarea şi rezolvarea continuă a problemelor apărute în timpul activităţilor
curente, pentru a permite îmbunătăţirea continuă a rezultatelor obţinute (reducerea
consumurilor şi costurilor, creşterea productivităţii, reducerea timpului de livrare, creşterea
flexibilităţii în satisfacerea cerinţelor clienţilor, etc. – toate aceste îmbunătăţiri având ca efect
creşterea competitivităţii).

Managerul de îmbunătăţire procese gestionează sistemul în care se desfăşoară
îmbunătăţirea continuă a proceselor interne dintr-o organizaţie. Trebuie să deţină deprinderile necesare pentru a putea să îndeplinească cerinţele ocupaţiei: atenţie, îndemânare, corectitudine, spirit de echipă, putere de analiză şi decizie, adaptabilitate la situaţii noi, rezistenţă la factori de stres etc. şi competenţe fundamentale: lucru în echipă, dezvoltarea personală continuă.
Managerul îmbunătăţire procese trebuie să deţină cunoştinţe teoretice din domeniile:
management, organizare.
Standardul ocupaţional pentru Manager îmbunătăţire procese este aplicabil oricărei
firme / organizaţii, indiferent de domeniul de activitate.
Pentru atingerea obiectivelor specifice ocupaţiei, Managerul îmbunătăţire procese
operează cu o serie de instrumente de lucru:
metode şi tehnici de colectare şi analiză a datelor;
metode şi tehnici de planificare;
instrumente de îmbunătăţire (metode de standardizare a muncii, management vizual).

Garanția calității
Acces permanent la curs și la actualizările acestuia.
Acces de pe calculator sau dispozitive mobile

Curs disponibil în:

Râmnicu Vâlcea – 0722-236 972 / 0745-317 108
Târgul Mureș
Timișoara
Cluj Napoca
Zalău

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training în diverse specializări. SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS

Întrebari la înscriere

Meniu