Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta – ASCENDO

CURS SEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând
serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării
vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de
competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.
Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru
prevenirea incendiilor, formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz, ateliere
de reparaţii şi de întreţinere.

Şeful serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă deţine competenţe privind
organizarea şi planificarea activităţilor pentru situaţii de urgenţă, controlul activităţii subordonaţilor din cadrul serviciului, instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competenţă. El conduce intervenţiile pe următoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmitere alarmare, evacuare, pirotehnic şi suport logistic, având competenţe privind alertarea forţelor proprii, conducerea deplasării la locul evenimentului, efectuarea recunoaşterii la locul intervenţiei, luarea hotărârii privind rezolvarea situaţiilor apărute pe timpul intervenţiei, precum şi organizarea restabilirii capacitaţii de intervenţie a serviciului la încheierea misiunii.
De asemenea, şeful serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă are competenţe
privind elaborarea/actualizarea documentelor specifice activităţii şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului.

Garanția calității
Acces permanent la curs și la actualizările acestuia.
Acces de pe calculator sau dispozitive mobile

Curs disponibil în:

Râmnicu Vâlcea – 0722-236 972 / 0745-317 108
Târgul Mureș
Timișoara
Cluj Napoca
Zalău

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training în diverse specializări. SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS

Întrebari la înscriere

Meniu