ASCENDO

Ai carte, ai parte!

Home Finantare pentru HoReCa si Turism

Finantare pentru HoReCa si Turism

Programul De Finantare Pentru IMM-urile care activeaza in HoReCa Se Lanseaza In Cel Mult 30 De zile!

Finanțarea este oferită din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei.

Finanțarea maximă:

Contribuție proprie beneficiar:

Depunere:

Norme de accesare:

20% din diferența de încasări din 2019 față de 2020 maxim 800.000 euro

0% 

estimat mai-iunie2021

se așteptă publicarea

Valoarea finanțării nerambursabile

Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma de granturi care vor acoperi 20% din pierderea inregistrata in anul 2020 fata de anul 2019, raportat la cifra de afaceri sau rulajul inregistrat conform bilantului contabil.

Pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri:

Pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism:

Pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă:

Depunere:

20% din diferența dintre de încasări din 2019 fața de 2020.

20% din diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020

20% din diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020

se așteptă publicarea

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.

Finanțare pentru HoReCa și Turism condiții:

➤ Firma nu se află în insolvență la momentul înscrierii;
➤ Firma a depus bilanțul pe 2019 și 2020;
➤ Firma va menține activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data primirii finanțării sau 24 de luni de la data primirii finanțării dacă valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro;
➤ Diferența dintre veniturile din 2019 și cele din 2020 trebuie certificată și asumată de către un expert contabil sau de către un auditor financiar ales și remunerat de către beneficiar;
➤ Pot aplica la această finanțare și firmele ce nu au obținut Certificat de Situații de Urgență (CSU).

Listă coduri CAEN eligibile

Granturile se acordă firmelor de tip IMM din următoarele domenii de activitate:
Agenții de turism conform următoarelor coduri CAEN:
7911 – Activitati ale agentiilor turistice
7912 – Activitati ale tur-operatorilor
7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Hoteluri, pensiuni, cabane, hosteluri etc conform următoarelor coduri CAEN:
5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 – Alte servicii de cazare

Structuri de alimentație: restaurante, baruri etc
5610 – Restaurante
5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990

Cheltuieli eligibile

➤ Lista cheltuielilor eligibile va fi publicată după publicarea normelor de accesare a programului de finanțare.

Obligațiile beneficiarilor după primirea finanțării

➤ Pentru un grant mai mic de 200.000 euro să mențină activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni;
➤ Pentru un grant mai mare de 200.000 euro să mențină activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni;
➤ Să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate. Nedepunerea raportului de progres sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informațiile/documentele solicitate va duce la restituirea finanțării.

Servicii de consultanță oferite (5%):

✓ Evaluarea eligibilității firmei– Gratuit;
✓ Calculul diferenței dintre veniturile din 2019 și cele din 2020– Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Primirea si depunerea raportului pentru cerificarea diferenței dintre veniturile din 2019 și cele din 2020 de către un expert contabil sau auditor financiar;
✓ Depunerea cererii de finanțare;
✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări, dacă este cazul;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Realizarea raportului de progres.