SC Ascendo SRL organizeaza cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice pentru autorizarea electricienilor si verificatorilor de proiecte conform Ordinului ANRE nr. 116/2016

Cursurile de pregătire teoretică sunt structurate confom tematicii şi bibliografiei recomandate de ANRE si au o durata de24 ore