Proiecte

Proiectul „Sesiuni de Instruire pe Teme Agricole”, cod proiect C1920011X106861305885

Proiectul “ Sesiuni de Instruire pe Teme Agricole”   se deruleaza prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Perioada implementare: 30.12.2019 – 12.07.2020

Obiectivul specific al proiectului este de crestere a abilitatilor si deprinderilor pe care le au fermierii din zona de actiune a GAL  SOMES TRANSILVAN in domeniul gestionarii fermelor si exploatatiilor lor agricole, prin oferirea de informatii si aplicatii practice (studii de caz si vizite practice la ferme). Prin implementarea proiectului se vor derula sesiuni de informare a minim de 250 de persoane si transfer de cunostinte catre grupul tinta, format din 100 de persoane care își desfășoară activitatea sau  au domiciliul pe teritoriul GAL  Somes Transilvan, respectiv Comunele Aluniș, Apahida, Bobîlna, Bonțida, Borșa, Cornești, Dăbîca, Iclod, Jucu De Sus, Mintiu Gherlii, Sic, Vultureni . Practica se va desfasura la una dintre fermele de pe Teritoriul GAL Someș Transilvan din jud. Cluj.

Proiectul se implementeaza in doua etape:

ETAPA I:  INFORMAREA PARTICIPANTILOR ( perioada  februari 2020 – aprilie 2020)

Vor beneficia de informare minim  250 de persoane.

Pot fi :

  1. Fermieri (inclusiv persoane fizice) detinatori de exploatatii agricole care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL Somes Transilvan;
  2. Persoane angajate in sectoarele agricol, alimentar si silvic, al gestionarilor de terenuri ;
  3. Alti actori economici care isi desfasoara activitatea in zona.

Fiecare persoana interesata va beneficia de 2 zile de informare.

 

ETAPA II : SUSTINEREA SESIUNILOR DE CURS ( perioada  martie 2020 –iunie 2020)

Se vor derula 4 Sesiuni de instruire pe teme agricole, fiecare sesiune  avand in dezbatere una dintre urmatoarele Teme:

  1. Tema 1 - Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative;
  2. Tema 2   -  Managementul general al fermei.

Prin oferirea de informatii si aplicatii practice (studii de caz si vizite practice la ferme),  proiectul va avea ca  rezultate crestere abilitatilor si deprinderilor pe care le au 100 beneficiari,   fermieri din zona de actiune a GAL  Somes Transilvan.

În contextul socio-economic al teritoriului acoperit de GAL Somes Transilvan, oportunitatea si necesitatea implementarii proiectului deriva din faptul ca  un numar mare de persoane lucreaza in exploatatiile agricole si o foarte mare parte a populatiei reprezinta categoria agricultorilor de subzistenta care nu dispun de cunostințele necesare unei gospodariri si gestionari durabile a terenurilor, de management al fermelor, de aspecte legate de competitivitatea și diversificarea sectoarelor agricol si alimentar. 

FPC – Format, Promovat, Calificat! -POSDRU/182/2.3/S/151319

SC Ascendo SRL in parteneriat cu Asociatia Smart Projects a implementat proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”. Proiectul a vizat imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile SM si SVO, in dobandirea de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe FPC.  SC Ascendo a organizat 36  programe de formare profesionala  in meseriile: Lucrator in comert, Lucrator in tamplarie, Lucrator in alimentatie, Ingrijitoare batrani la domiciliu,  Tinichigiu carosier, Peisagist floricultor, Lucrator in cultura plantelor, Camerista,  in judetele Valcea, Arges, Prahova, Giurgiu, Dolj, Calarasi, Dambovita.

 

 

 

Insertie activa pe piata muncii prin FORmare profesionala inovativa in domeniul INGineriei – FORMING -POSDRU/125/5.1/S/134003

SC Ascendo SRL  in parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea Politehnica din Timişoara,  Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, THE RED POINT SA a implementat proiectul  “Insertie activa pe piata muncii prin FORmare profesionala inovativa in domeniul INGineriei – FORMING”. Proiectul a vizat imbunatatirea capacitatii de ocupare pentru 1000 de someri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca, prin furnizarea de servicii integrate si inovative de consiliere, mediere si formare profesionala personalizata in domeniul ingineriei, in vederea imbunatatirii aptitudinilor si competentelor profesionale si a unei mai bune corelari a acestora cu cerintele pietei muncii din regiunile NORD-EST, VEST, CENTRU, SUD-MUNTENIA si BUCURESTI-ILFOV. SC Ascendo SRL a desfasurat in cadrul proiectului, activitati de consiliere.

Made in Rural - Dezvoltare economica rurala prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol - POSDRU /135/5.2/S/126094

Ascendo in parteneriat cu Fundatia World Vision Bucuresti  a implementat proiectul POSDRU /135/5.2/S/126094Made in Rural” - Dezvoltare economica rurala prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol”  

In cadrul acestui proiect am organizat cursuri de formare profesionala  in meseria Tesator manual si in ocupatia Competente antreprenoriale si am  furnizat servicii de consiliere in carierapentru un numar de aproximativ 900 persoane.

In cadrul proiectului MADE IN RURAL, s-au infiintat  ateliere de creaţie şi meşteşuguri, dotate cu echipamente şi materie primă. Astfel, participanţii la cursuri, dar şi alţi meşteri pricepuţi din regiune,  au primit  sprijin pentru revitalizarea tradiţiilor meşteşugăreşti şi crearea unor oportunităţi de dezvoltare comunitară sustenabilă.

Cele mai competitive planuri de afaceri din sectorul non-agricol au fost  premiate cu câte 10 mii de lei. La linia de start a competiției,per total proiect, s-au aflat aproape 200 de candidați din Alba, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Cluj, Dolj, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Vaslui şi Vâlcea, antreprenori sau meșteșugari dornici să învețe să dezvolte și să gestioneze o afacere sustenabilă. Ideile  câştigătorilor au  vizat revigorarea sectoarelor de servicii si productie din rural si au răspuns şi nevoilor economice şi sociale cu care se confruntă comunitățile în care locuiesc.

Atelierul de meserii - Cooperare transnationala, servicii de consiliere in cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, N-V, N-E, S V, Sud- Est, Sud - Muntenia, Bucuresti si Ilfov”POSDRU/164/2.3/S/134056

 

SC Ascendo SRL a organizat cursuri de formare  profesionala si a furnizat servicii de informare si consiliere in cariera in perioada 2014-2015 pentru un  numar de aproximativ 1500 persoane angajate,  in cadrul proiectului  POSDRU/164/2.3/S/134056 - “Atelierul de  meserii - Cooperare transnationala, servicii de consiliere in cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile  de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud Vest, Sud-  Est, Sud-Muntenia, Bucuresti si Ilfov”, solicitantul acestui proiect fiind Fundatia World Vision Romania.

In cadrul activitatii de consiliere si orientare profesionala, Partenerul P1, SC Ascendo SRL a inregistrat si consiliat 1518 angajati, prin informarea asupra posibilitatilor de dezvoltare personala, elaborarea profilului ocupational - identificare puncte tari si puncte slabe, analizand competentele in concordanta cu cerintele locului de munca si eliberare   de recomandari pentru a urma programele de calificare/recalificare ale proiectului.

O alta activitate desfasurata de catre SC Ascendo SRL in cadrul proiectului a fost furnizarea programelor de formare profesională in meseriile: Patiser, Lucrator in comert, Operator introducere validare si prelucrare date si Ingrijitoare batrani la domiciliu, in aproape toate regiunile tarii.

„Fii activ!Pre-OCUPA-TE pe piata muncii!”- POSDRU/104/5.1/G/76669

Firma SC ASCENDO SRL a fost  partener in Proiectul, ”Fii activ! PreOCUPA-TE pe piata muncii!”, proiect confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!”.
Proiect implementat in Regiunea NORD-VEST (Cluj) de Asociatia SMART PROJECTS in perioada 2010-2012.
Asociatia Smart Projects si SC Ascendo SRL au organizat cursuri gratuite pentru:
- Lucrator in hoteluri (camerista)-curs certificat;
- Lucrator in comer t- curs certificat;
- Baby-Sitter - curs certificat.

Elevul de azi fermierul de maine - POSDRU /161/2.1/G/138782

In cadrul proiect POSDRU /161/2.1/G/138782, SC Ascendo SRL a furnizat servicii de informare, consiliere si orientare profesionala, pentru un numar de 600 elevi. Proiectul s-a desfasurat in perioada 2014-2015 in parteneriat cu  Fundatia  World Vision Bucuresti si Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara " Tara Barsei" Prejmer, jud. Brasov, iar obiectivul a fost cresterea nivelului de instruire practica a elevilor din centrul tarii.
 

Egalitate prin diferenta. Accesul femeilor rome pe piata muncii

Firma SC Ascendo SRL a fost furnizor de pregatire profesionala ( Operator confectioner industrial, Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, Lucrator in comert, Lucrator in alimentatie, Coafor)  in Proiectul "Egalitate prin diferenta. Accesul femeilor rome pe piata muncii", proiect confinantat din Fondul Social European.
Proiect implementat de Asociatia Femeilor Tiganci "Pentru copiii nostri".

Impreuna pe piata muncii

Firma SC Ascendo SRL a organizat programe de formare profesionala in cadrul Proiectul "Impreuna pe piata muncii", proiect confinantat din Fondul Social European.

Proiecul a fost  implementat de Agentia Nationala pentru Romi, pentru peste 500 de persoane de etnie roma.

Muncesti cu carte…de munca!”- POSDRU/102/5.1/G/76106”

Firma SC ASCENDO SRL a fost partener in Proiectul, ”Munceste cu carte… de munca!”, proiect confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!”.
Proiectul a fost implementat in judetul Valcea de SC ascendo SRL impreuna cu  Asociatia SMART PROJECTS in perioada 2010-2013.

“Program integrat de calificare, dezvoltare a competentelor antreprenoriale, suport si consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea mestesugurilor traditionale din mediul rural din regiunea Nord-Vest"- POSDRU/ 110/5.2/G/87050

In perioada aprilie 2012 – martie 2014, SC Ascendo SRL in parteneriat cu Fundatia World Vision Bucuresti a  implementat proiectul POSDRU/ 110/5.2/G/87050 “Program integrat de calificare, dezvoltare a competentelor antreprenoriale, suport si consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea mestesugurilor traditionale din mediul  rural din regiunea Nord-Vest".In cadrul priectului s-au organizat cursuri de formare profesionala,Tesator manual si Competente antreprenoriale si s-a acordat consultanta in ceea ce priveste deschiderea unei afaceri pe cont propriu, precum si servicii de medierea muncii.Dupa finalizarea cursurilor, beneficiarii au participat  la concursul de idei de afaceri, unde s-au acordat premii în valoare de 180.000 de lei .

 

“Program integrat de calificare, dezvoltare a competentelor antreprenoriale, suport si consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea mestesugurilor traditionale din mediul rural din regiunea Sud-Vest"-POSDRU/110/5.2/G/87002

în perioada februarie 2012 – ianuarie 2014, SC Ascendo SRL in parteneriat cu Fundatia World Vision Bucuresti -  a implementat proiectul POSDRU/110/5.2/G/87002   “Program integrat de calificare, dezvoltare a competentelor antreprenoriale, suport si consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea mestesugurilor traditionale din mediul rural din regiunea Sud-Vest"In cadrul proiectului  SC Ascendo SRL a organizat cursuri de formare profesionala in meseria Tesator manual si in ocupatia Competente antreprenoriale si tot in cadrul proiectului s-a acordat consultanta  beneficiarilor in ceea ce priveste deschiderea unei afaceri pe cont propriu, precum si servicii de medierea muncii.Cursurile  de antreprenoriat desfasurate de expertii SC Ascendo  au oferit participanţilor informaţiile esenţiale pentru începerea unei afaceri proprii şi s-au desfăşurat în judeţele Vâlcea, Dolj şi Olt.  Sesiunile de instruire antreprenorială  au fost  axate pe legislaţie şi contabilitate, scrierea unui plan de afaceri, tehnici de marketing şi vânzări, înregistrarea şi protecţia mărcii . La finalul cursurilor, participanţii  au  intrat în competiţie pentru finanţarea planurilor de afaceri. Cele mai bune treizeci şi cinci de proiecte realizate cu ajutorul cunoştinţelor dobândite în timpul cursului, au fost premiate cu finanţarea necesară demarării propriei afaceri.  Au fost infiintate asociatii locale si desfasoara activitati economice in cadrul lor aplicantii  din localitatile: Breasta ( DJ), Copaceni, (VL), Vitomiresti (OT). Obiectele lucrate de beneficiarii proiectului, sunt promovate si pe internet, prin intermediul catalogului online “Targul de la sat”, platforma infiintata in cadrul proiectului.

 

.

CIPS- Centre de Incluziune Profesionala si Sociala- POSDRU/96/6.2/S/62849

In perioada  septembrie- decembrie 2013, SC Ascendo SRL a particiat  la implementarea proiectului CIPS- Centre de Incluziune Profesionala si Sociala impreuna cu Agentia Nationala Pentru Ocuparea Fortei de Munca, Grupo Sec Formacion Y Consultoria, S.L.(España), Consiliul Judeţean Giurgiu, Primaria Comunei Frumusani, Comuna Cervenia Judetul Teleorman, Primaria Jidvei, Unitatea Administrativ Teritorială Făurei - Judetul Braila, Primaria Siret-Judetul Suceava. In cadrul proiectului SC Ascendo SRL a desfasurat activitati de formare profesionala in meseriile:  Lucrator in comert, Lucrator in tamplarie, Peisagist floricultor, Lucrator in cultura plantelor, Operator confectioner industrial in localitatile Cervenia(TR), Giurgiu, Jidvei (AB), Siret (SV), Frumusani(CL), Alba, Faurei(BR), calificand un numar de 334 persoane  si activitati de consiliere pentru 900 de persoane apartinand  grupului tinta.

 

.

Dezvoltarea resurselor umane ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia POSDRU /110/5.2/g/89091

Proiectul implementat de Fundatia Melba, in parteneriat cu SC Ascendo SRL, a avut ca obiectiv general integrarea pe piata muncii a persoanelor care isi castiga existenta din agricultura de subzistenta.  Astfel au fost calificate persoane in domenii non-agricole cerute de piata locala si regionala, ca urmare a dezvoltarii unei campanii si a unor programe integrate de formare în regiunea S-V Oltenia. Persoanele participante la cursuri au  obtinut calificari in meseriile de  frizer, coafor, manichiurist şsi pedichiurist, bucatar, brutar, ospatar, chelner si vanzator in unitati de alimentatie si lucratori in tamplarie.