Delegat sindical – ASCENDO

CURS DELEGAT SINDICAL

Pentru desfăşurarea activităţilor sindicale, delegaţilor sindicali le sunt necesare capacităţi de analiză
şi sinteză, focalizare pe probleme, lucru în condiţii de stres, sub presiunea timpului şi în contexte
uneori imprevizibile, capacităţi de relaţionare şi de întreţinere a relaţiilor în medii foarte variate pe
plan naţional şi internaţional, viziune de ansamblu, capacitate de evaluare a unor situaţii diverse şi a
riscurilor ce pot decurge din acţiunile întreprinse, capacitate de decizie, putere de convingere, foarte
bune abilităţi de negociere, capacitate organizatorică şi de gestionare a resurselor.

Delegatul sindical local îşi desfăşoară activitatea la nivel de organizaţie sindicală locală şi poate fi angajat ca lucrător în cadrul unei societăţi sau instituţii din sectorul public sau privat cu obiect de activitate divers: producţie, comerţ, construcţii, asistenţă medicală, agricultură, cultură, servicii publice etc. fiind ales în mod democratic, conform Statutului, să reprezinte salariaţii în raport cu patronatul sau, poate fi angajatul nemijlocit al organizaţiei sindicale din cadrul instituţiei respective.
În primul caz, conform legislaţiei specifice în vigoare, delegatul sindical are alocat un număr de zile lunar pentru desfăşurarea activităţii sindicale, în acest scop având asigurată şi logistica necesară. În cel de-al doilea caz, delegatul sindical, în calitate de angajat al organizaţiei sindicale din cadrul instituţiei, desfăşoară în totalitate muncă sindicală, el nemaifiind implicat în activităţi profesionale curente la locul de muncă.
Delegatul sindical local poate activa de asemenea şi în cadrul unei uniuni sindicale profesionale judeţene.

Garanția calității
Acces permanent la curs și la actualizările acestuia.
Acces de pe calculator sau dispozitive mobile

Curs disponibil în:

Râmnicu Vâlcea – 0722-236 972 / 0745-317 108
Târgul Mureș
Timișoara
Cluj Napoca
Zalău

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training în diverse specializări. SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS

Întrebari la înscriere

Meniu